Ruay97

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร และ วิธีการไหว้พร้อมคาถาที่ถูกต้อง

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร เรียกโชคลาภ เมตตามหานิยม คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ว่าคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อโสธร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้ว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีผู้คนทั่วสารทิศหลั่งไหลไปกราบไหว้ขอพรจำนวนมาก วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักกันดีในชื่อ วัดหลวงพ่อโสธร นั่นเองคะ

วิธีการบนหลวงพ่อโสธร

1. เตรียมของบนบาน เช่น ไข่ต้ม 99 ฟอง และพวงมาลัย 9 พวง

2. จุดธูป 3 ดอก แล้วกล่าว บทสวดหลวงพ่อโสธร ตามด้วยคำกล่าวบนบานที่ต้องการ จากนั้นให้นำไข่ต้มและพวงมาลัยถวาย โดยปอกไข่ 1 ฟองเพื่อถวาย และรอจนธูปหมด จึงลาไข่ต้มกลับไปกิน

3. ขณะที่บนขอให้สำเร็จ ให้กล่าวว่า หากสำเร็จจะกลับมาแก้บนด้วยการถวายไข่ 99 ฟอง หรือแก้บนด้วยพวงมาลัย หรือ ถวายรำละครชาตรี ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรโปรด

4. หลังจากที่บนกับหลวงพ่อโสธรเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรองค์จริงที่โบสถ์หินอ่อน และถวายดอกไม้ (องค์จริงจะถวายได้แค่ดอกไม้ และห้ามปิดทอง)

5. เมื่อทำการเรียบร้อยแล้ว ต้องตั้งมั่นถือศีล 5 แล้วสิ่งที่บนบานไว้จะสำเร็จดังหวัง

คาถาหลวงพ่อโสธร แบบย่อ

(ท่องนะโม 3 จบ) อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร หรือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

(ท่อง 3 จบ)

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ

ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ

เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

ขอบคุณ : คาถาหลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา)

แชร์โพสนี้
x