Ruay97

บูชามหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์ ได้ขึ้นสู่อำนาจ วาสนา บารมี ได้ความรักความอบอุ่นและครอบครัวที่สมบูรณ์

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา

โดย ARTMULET

 สวัสดี ครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงเรื่องราวของ  “ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา”  วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง เทพหรือเทวดาที่มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาและนิยมนำมาบูชากันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในปีนี้ที่ผู้คนส่วนใหญ่ขาดที่พึ่งทางใจ จึงเป็นปีที่มีผู้คนแห่แหนกันนำมาบูชากันอย่างมากมายเนื่องด้วยท่านเป็นเทพผู้บันดาลความมั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นที่รู้จักกันในนาม “ท้าวกุเวร” หรือ “ท้าวเวสสุวรรณ” และในปีนี้นั้นบรรดาสายมูทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าเป็นปีของยักษ์ เป็นปีที่ท่านจะลงมาโปรดบรรดาผู้ที่ให้ความเคารพศรัทธาในองค์ท่านมากกว่าปีไหนๆ ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณนั้นได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นอมตะและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี และผลงานประติมากรรมในครั้งนี้ก็มีความงดงามอลังการ วิจิตรบรรจง เกินคำบรรยายเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องเจริญสติเป็นมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานแด่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมโครงการจัดสร้างที่พักและสถานปฏิบัติธรรม วัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง และมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ในสัปดาห์นี้ผมจะขอนำเสนอถึงเรื่องราวของพระแม่อุมามหาเทวีผู้ที่เป็นอัครมเหสีคู่บารมีขององค์พระศิวะหรืออิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ มหาเทวีพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความงดงามเป็นเลิศพระองค์มีบุตรด้วยกันสองพระองค์คือขันทกุมารผู้เป็นพี่และพิฆเนศผู้เป็นน้องซึ่งทั้งสองพี่น้องนั้นถือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์พิฆเนศนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศเป็นผู้ขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งมวลได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ส่วนขันทกุมารนั้นถือเป็นเทพแห่งชัยชนะในการสู้รบ พระแม่อุมามหาเทวีนั้นเป็นพระมารดาผู้เป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความรักของชาวฮินดู ว่ากันว่าหากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระแม่อุมามหาเทวีก็จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น ท่านจึงได้รับความเคารพและศรัทธาจากผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขึ้นสู่อำนาจ วาสนา บารมี มีความรักและครอบครัวที่สมบูรณ์ พระองค์จะทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ทำลายสิ่งชั่วร้าย ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง รวมไปถึงความสุขสมบูรณ์ในการครองเรือน ประทานบุตรที่เป็นคนดีเฉลียวฉลาดและเพียบพร้อมด้วยวาสนาบารมี ทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่าย ตลอดจนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงพากันสักการะบูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและการขอบุตร สรุปความได้ว่าเมื่อผู้ใดเป็นผู้กระทำความดีและมีจิตศรัทธาอย่างมุ่งมั่นต่อองค์พระอิศวรและพระแม่อุมามหาเทวีแล้วไม่ว่าจะขอพรในเรื่องใดก็จะสำเร็จได้สมดังใจปรารถนาตามกำลังบุญและศรัทธาที่ได้สั่งสมไว้อย่างแน่นอน

จากเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของอัครมเหสีแห่งมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ผู้อยู่เหนือกาลเวลาผู้สถิต ณ เขาไกรลาสแกนกลางของจักรวาลสู่ผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีศิลปะอันงดงามสุดอลังกาล พระนาม  “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”

 มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์  ถือเป็นตัวแทนแห่งผู้ที่อยู่เหนืออำนาจแห่งเจ้าผู้ปกครองทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงด้วยมหาบารมีแห่งความรักความอบอุ่นและพระเมตตาที่แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลเหนือกาลเวลา เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ความดี มีพระเมตตาต่อทุกสรรพชีวิต เป็นต้นแบบแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลาย และยังทรงเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่สู่ความสุขสมบูรณ์ต่อผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระอัครมเหสีขององค์อิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่เหนือกาลเวลาและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล ในรูปแบบศิลปะไทย ที่มีพระพักตร์ยิ้มแย้มดูอิ่มเอิบและอบอุ่นด้วยความสุขจากภายในสู่ภายนอก มีพระพักตร์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาด้วยพระสิริโฉมอันงดงามอย่างยิ่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงประคององค์พิฆเนศน้อยที่ดูน่ารักสมบูรณ์และเฉลียวฉลาดเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จทั้งปวง พระหัตถ์ขวาทรงประทานพรแก่ผู้ศรัทธา ทรงภูษาอาภรณ์ลายดอกพร้อมเครื่องทรงอิสริยยศแห่งอัครมเหสีขององค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ทรงอิริยาบถที่งดงามอ่อนช้อยประทับเหนือหลังพญาราชสีห์ที่มีมัดกล้ามอันทรงพลังอำนาจดูดุดันน่าเกรงขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ยังคงทรงอิริยาบถที่งดงามอ่อนช้อย ส่วนองค์พิฆเนศน้อยนั้นพระหัตถ์ขวาบนทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณงามความดีทั้งปวง พระหัตถ์ซ้ายบนทรงขวานสัญลักษณ์แห่งการฟันฝ่าทำลายอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไป พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงขนมโมทกะสัญลักษณ์แห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ พระหัตถ์ขวาล่างทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งหลายให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริง ส่วนพญาราชสีห์ที่มีมัดกล้ามอันทรงพลังนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจบารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นที่เกรงขามต่อศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ดังนั้นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา  “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”  จึงเป็นผลงานอันเกิดขึ้นจากศรัทธาอันจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องจากผลงาน อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต มหาเทพองค์สูงสุดตามลัทธิไศวนิกายที่ทาง ARTMULET นั้นได้เคยจัดสร้างไว้แล้ว จากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ  ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล  ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากร อ.กฤษณะ นาพูนผล สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”  ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ

 งานประติมากรรม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”

ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET

จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว

ประติมากร : อ.กฤษณะ นาพูนผล

โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต

ทุกชิ้นงานหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์)

พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

 มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

จัดสร้างเป็น 2 ขนาด

1.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 21 นิ้วถึงรัศมี 24 นิ้ว

องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 18 นิ้ว

องค์คเณศวรสูง 7 นิ้ว

องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 15 นิ้ว

ฐานกว้าง 11 นิ้ว ลึก 9 นิ้ว

1.1 จัดสร้าง AP ทั้งหมด 7 สี สีละ 18 องค์ (มีเฉพาะหมายเลขมหามงคล)

เปิดให้สั่งจององค์ละ 45,900.-

1.2 จัดสร้าง ED 1 สี รวม 99 องค์

เปิดให้สั่งจองเลขมหามงคลองค์ละ 42,900.-

เปิดให้สั่งจองเลขทั่วไปองค์ละ 40,900.-

2.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 10.5 นิ้วถึงรัศมี 12 นิ้ว

X

องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 9 นิ้ว

องค์คเณศวรสูง 3.5 นิ้ว

องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 7.5 นิ้ว

ฐานกว้าง 5.5 นิ้ว ลึก 4.5 นิ้ว

จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 99 องค์

เปิดให้สั่งจององค์ละ 16,900.- ถึง 19,900.-

ค่าจัดส่งขนาดสูง 24 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์

ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์

กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 Facebook Inbox: Artmulet

Facebook Inbox: Artmulet Official

Line ID: @artmulet

เว็บไซต์: www.artmulet.com

และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/9650000057754

แชร์โพสนี้
x