Ruay97

ราคาน้ำมันพุ่ง 60 สตางค์/ลิตร มีผลทันที

ราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งกลุ่มดีเซล และกลุ่มเบนซิน ปรับขึ้นอีก 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลทันที

กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน OR และบางจากแจ้ง ปรับขึ้น “ราคาน้ำมัน” ทุกชนิด โดยกลุ่มดีเซล ปรับขึ้นลิตรละ 0.60 สตางค์ ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซิน ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 8  มี.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลปรับขึ้น 0.60 สตางค์ต่อลิตร 

  • น้ำมันดีเซล พรีเมียม B7 อยู่ที่ 36.56 บาท
  • น้ำมันดีเซล B7 อยู่ที่ 30.54 บาท
  • น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 30.54บาท
  • น้ำมันดีเซล B20 อยู่ที่ 30.54 บาท

ราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซินปรับขึ้น 0.60 สตางค์/ลิตร

  • น้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 45.75 บาท
  • แก๊ซโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 38.35 บาท
  • แก๊ซโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.08 บาท
  • E20 อยู่ที่ 37.24 บาท
  • E85 อยู่ที่ 30.54 บาท

  โดยมีผลวันที่ 8  มี.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป สำหรับ “ราคาน้ำมัน” ที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

แหล่งที่มา : komchadluek : https://www.komchadluek.net/news/507685

แชร์โพสนี้
x