Ruay97

“ศรีสุวรรณ” ร้องกรมธนารักษ์ สอบสำนักสงฆ์ “หลวงพี่อุเทน”

“ศรีสุวรรณ” ร้องกรมธนารักษ์ สอบสำนักสงฆ์ “หลวงพี่อุเทน”

“ศรีสุวรรณ” ร้องกรมธนารักษ์ ตรวจสอบสำนักสงฆ์ “หลวงพี่อุเทน” ส่อผิดกฎหมาย-ไม่ขออนุญาตเช่า

วันนี้ (20 มี.ค. 65) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ขณะนี้ สมาคมฯ มีหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ ซึ่งมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุ พื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยเป็นสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือ “มูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี” ว่ามีการขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ด้าน พระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ มีการใช้เป็นสถานที่ดังกล่าว เลี่ยงบาลีบวชพราหมณ์ให้กับ 2 ผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีนักแสดงสาว แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในสังคมถึงความไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง

เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ตั้งของ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ.2481 โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ฯ ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่หวงห้าม ตาม พ.ร.ฎ. พ.ศ.2481 เป็นแปลงหมายเลขที่ รบ.553 เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 500,000 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขา ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร มีพื้นที่ราบบางส่วน และยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า เป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนของประเทศไทย ได้มาจากการหวงห้ามที่ดินตาม ม. 5 แห่งพรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 2474 ซึ่งได้ตราปรากฏตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี 2481

ทั้งนี้ กรณี พระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 70 ไร่ และปรากฏสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นสำนักสงฆ์ ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 51 ไม่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่จะอนุญาตให้เช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้

แหล่งที่มา : https://www.sanook.com/news/8534906/

แชร์โพสนี้
x