Ruay97

สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พ่อเมืองเชียงใหม่ สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ปี๋ใหม่เมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565

วันนี้ (18 เม.ย. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เดินทางไปสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โดยจุดแรกได้เริ่มการสักการะและสรงน้ำที่พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมถวายเครื่องทองน้อย พวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยมะลิ และร่วมสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อยตามประเพณีล้านนา จากนั้น เดินทางไปสักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ศาลพญามังราย, เสาอินทขิล และกุมภัณฑ์ ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, พระเจ้าฝนแสนห่า วัดช่างแต้ม, ศาลหลักเมืองแจ่งศรีภูมิ, เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย บริเวณประตูช้างเผือก, พญาปราบเมืองมาร เมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล บริเวณอนุสาวรีย์ช้างเผือก, พระเจดีย์ขาว, อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ, ศาลคู่เมืองเชียงใหม่ (เจ้าพ่อคำแดง) บริเวณแจ่งหัวริน และอนุสาวรีย์สิงห์ดุ สิงห์ด่าน เป็นสถานที่กราบสักการะสุดท้ายของวันนี้ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยสืบไป

แหล่งที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1995488/

แชร์โพสนี้
x