Ruay97

“เทพไท” วอน ผู้บริหาร ปชป. ยึดอุดมการณ์พรรค 10 ข้อ หวังเรียกความเชื่อมั่น ปชช.คืน

“เทพไท” วอน ผู้บริหาร ปชป. ยึดมั่นอุดมการณ์พรรค 10 ข้อ หวังเรียกความเชื่อมั่น ปชช.คืน ชี้วันนี้ ประชาธิปัตย์ ไม่อยู่ในหัวประชาชนในการต่อสู้กับเผด็จการ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เรื่อง ทำไมคนไม่นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ ในการต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว คนประชาธิปัตย์ ต้องทบทวนอุดมการณ์ โดยมีรายละเอียดว่า

วันนี้ 6 เมษายน 2565 เป็นวันครบรอบ 76 ปี ของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2489 นับว่าเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านปัญหาอุปสรรคทางการเมืองมามากมาย ตลอดระยะเวลา 76 ปี ได้เป็นทั้งพรรคฝ่ายค้าน พรรคฝ่ายรัฐบาล และถูกปฏิวัติรัฐประหารสลับกันไป

แต่สิ่งที่ยังมั่นคงทางการเมือง และยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ นั่นก็คืออุดมการณ์ของพรรค 10 ข้อ ที่ได้ประกาศมาตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน ยังเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยมากที่สุด อุดมการณ์ของพรรคทั้ง 10 ข้อ ยังยึดเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อประชาชนและประเทศชาติได้จนถึงยุคสมัยนี้ แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมือง หรือสถานการณ์โลก จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม อุดมการณ์ของพรรค ยังคงทันสมัย และมั่นคงอยู่เสมอทั้ง 10 ข้อ คือ

พรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์

พรรคจะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน

พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆ

พรรคจะกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เนื่องจากความใกล้ชิดขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง

พรรคมีจุดประสงค์ที่จะให้คนไทยมีที่ทำกิน-ที่อยู่และอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่มิได้ละเลยที่จะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

พรรคเชื่อว่า การแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งที่จำเป็น ในกิจการที่เห็นว่าการแทรกแซงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น กิจการสาธารณูปโภค

พรรคจะดำเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังให้มีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พรรคเชื่อว่า การป้องกันประเทศนั้น ต้องอาศัยการก่อให้เกิดความร่วมมือพร้อมเพรียง ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ ประเทศ และจะต้องให้มีการบำรุง กำลังหลัก คือ กองทัพให้ทันสมัยทั้งคุณภาพ และปริมาณเท่าที่จะเหมาะสมแก่แผนการ ทางยุทธศาสตร์ และนโยบายทางการเมือง

พรรคจะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ

ส่วนตัวยังยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรคทั้ง 10 ข้ออย่างมั่นคง แม้ว่าจะมีสมาชิกพรรคหลายคน ได้ละเมิดต่ออุดมการณ์ของพรรคในบางข้อก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์ของพรรค ข้อ 1 และข้อ 4 ที่หมิ่นแหม่ และสุ่มเสี่ยงต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ในตอนนี้มากที่สุด

ในอดีตที่ผ่านมา ถ้าจะให้ประชาชนนึกถึงพรรคการเมืองที่ต่อสู้กับเผด็จการอย่างเข้มแข็ง ทุกคนจะนึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ แต่มาถึงวันนี้ทำไมประชาชนไม่ได้นึกถึงพรรคประชาธิปัตย์ในการต่อสู้กับเผด็จการอีกแล้ว เป็นเรื่องที่พวกเราชาวประชาธิปัตย์ ต้องมาขบคิด และทบทวนอุดมการณ์ในการต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบ รักษาสัจจะวาจา เหมือนคำขวัญของพรรค สัจจฺเว อมต วาจา

ในโอกาสวันครบรอบ 76 ปีของพรรคประชาธิปัตย์ จึงอยากจะเรียกร้องให้สมาชิกพรรค และผู้บริหารพรรคทุกคน ได้ให้ความสำคัญ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคทั้ง 10 ข้ออย่างเคร่งครัด อย่าละเว้นข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง โดยการอ้างถึงผลประโยชน์ของพรรคหรือประเทศ มาอธิบายสร้างความชอบธรรมทางการเมือต่อสังคม

สำหรับวันเกิดของพรรคในวันนี้ จึงอยากจะบอกกับพรรคว่า “ฉันรักเธอนะประชาธิปัตย์ จะมั่นคง และซื่อสัตย์ต่อเธอเสมอ ตราบจนสิ้นชีวิตทางการเมือง”

แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/politics/news_3274112

แชร์โพสนี้
x