Ruay97

เปิดความหมายของธูป จุดธูปกี่ดอก หมายถึงอะไร

จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร วิธีจุดธูปที่ถูกต้อง ไหว้พระใช้ธูปกี่ดอก ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ธูปกี่ดอก จุดธูปผิดชีวิตเปลี่ยนจริงหรือไม่

จะไหว้พระต้องจุดธูปกี่ดอก ต้องจุดธูปกลางแจ้ง หรือ จุดธูปไหว้ในบ้าน  วันนี้ Thainews Online จะพาไปทำความรู้จัก ความหมายของธูป จุดธูปกี่ดอกหมายถึงอะไรบ้าง

ธูป คือ เครื่องหอม ที่เอาไว้จุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิยมจุดไหว้คู่กับเทียน ธูปทำด้วยผงไม้หอมก้านเล็กยาวมีปลายโคนสีแดงเอาไว้ปักลงกระถาง

ความหมายของธูป

จุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้เจ้าที่ การอัญเชิญดวงวิญญาณ ไหว้วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเทพ

จุดธูป 2 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาเจ้าที่ ใช้ไหว้เจ้าที่ที่เป็นผู้หญิง ปักบนอาหารเรียกวิญญาณรับเครื่องเซ่นไหว้

จุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จุดธูป 4 ดอก : ใช้ไหว้เสริมดวงชะตา หรือไหว้บูชาธาตุ หรือทิศทั้ง 4

จุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า และ ศาลพระภูมิ

จุดธูป 6 ดอก : ใช้ไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ (ธาตุไฟ)

จุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์

จุดธูป 8 ดอก : ใช้ไหว้พระราหู ไหว้เทพเจ้าชั้นสูงในความเชื่อของฮินดู เช่น ไหว้พระศิวะ ไหว้พระนารายณ์ ไหว้พระพรหม ไหว้พระแม่อุมาเทวี ไหว้พระแม่ลักษมี ไหว้พระแม่สุรัสวดี และไหว้พระพิฆเนศด้วย อีกทั้งยังใช้ไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคารได้

จุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

จุดธูป 10 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

จุดธูป 11 ดอก : ใช้ไหว้สักการบูชาเทวดาชั้นสูง

จุดธูป 12 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

จุดธูป 14 ดอก : ใช้ไหว้บูชาคุณพระสงฆ์ หรือสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

จุดธูป 15 ดอก : ใช้ไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์

จุดธูป 16 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

จุดธูป 17 ดอก : ใช้ไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

จุดธูป 19 ดอก : ใช้ไหว้ครูบาอาจารย์ และไหว้เสริมดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี

จุดธูป 21 ดอก : เป็นการจุดธูปไหว้บูชาพระคุณของพ่อ

จุดธูป 32 ดอก : ใช้ไหว้เวลาสวดชุมนุมเทวดาทุกทิศ (16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โลกมนุษย์)

จุดธูป 36 ดอก : ใช้ไหว้แก้บน แก้เคล็ด หรือขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้ากรรมนายเวร

จุดธูป 38 ดอก : ใช้ไหว้บูชาคุณพระธรรม

จุดธูป 39 ดอก : ใช้จุดไหว้พระแม่โพสพ

จุดธูป 56 ดอก : ใช้ไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้า

จุดธูป 108 ดอก : ใช้ไหว้บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า รวมถึงใช้ไหว้ในพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตาด้วย

แหล่งที่มา : https://www.thainewsonline.co/lifestyle/836305

แชร์โพสนี้
x